Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Aandachtige luisteraars

Terugblik regionale VPT bijeenkomst 19 mei in Twente

Impact op slachtoffer geweld tijdens werk is groot. Goede uitwisseling ervaringen tijdens bijeenkomst Veilige Publieke Taak.

Zo’n 60 mensen hebben op 19 mei de netwerkbijeenkomst Veilige Publieke Taak Twente bezocht. Medewerkers en bestuurders van zorgorganisaties, gemeenten en opleidingsinstituten gingen met elkaar in gesprek over ervaringen met agressie gericht tegen medewerkers binnen hun organisatie.

Rob Welten, burgemeester van Borne, opende de bijeenkomst. Hij gaf aan dat er al goede stappen gezet zijn op het gebied van Veilige Publieke Taak (VPT). “Maar het gaat niet alleen maar om het weerbaar maken van onze mensen. We hebben ook een taak in het beïnvloeden van gedrag. Agressie en geweld naar mensen met een publieke taak wordt niet getolereerd”, aldus Welten.

Daarna stond projectleider Peter uit het Broek stil bij de knelpunten en kansen op het gebied van Veilige Publieke Taak in Twente. Volgens Uit het Broek is de VPT aanpak maatwerk. Eén op de drie werknemers met een publieke taak heeft te maken met agressie en geweld. Onacceptabel, aldus de projectleider.

overzicht ruimte

Arco Hofland, burgemeester Rijssen-Holten, vertelde zijn persoonlijke verhaal over de bedreigingen die aan zijn adres gedaan zijn tijdens de openbare functies die hij vervuld heeft. “VPT kent helaas een terugkerend patroon. Incidenten hebben een grote impact op de persoon die ermee te maken heeft gehad. Daarom is het belangrijk om het thema bespreekbaar te maken”, benadrukte Hofland.

Wim Jansen van het Openbaar Ministerie ging bij zijn presentatie in op de manier waarop politie en OM omgaan met VPT-zaken. Hij behandelde het proces van aangifte tot uitspraak en benadrukte de noodzaak om altijd aangifte te doen.

Deelnemers hebben zowel minder goede als goede ervaringen uitgewisseld. Onder andere over de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. Er zijn op dat vlak al goede stappen gezet in Twente. Organisaties kunnen bij het ondersteunen van de getroffen medewerker nog stappen maken. Uit het Broek zal hier de komende tijd de 70 aangesloten organisaties in ondersteunen.