Aangifte door de werkgever

Normen over onacceptabel gedrag hebben pas betekenis als de organisatie zich sterk maakt voor deze normen. Dat betekent dat de organisatie ook optreedt om die normen te handhaven. Wanneer het grensoverschrijdend gedrag ook een strafbaar feit is (of lijkt), is het goed om daarvan vanuit de organisatie aangifte te doen.

Bespreek de aangifte met het slachtoffer

Het kan zijn dat het slachtoffer (de medewerker) geen aangifte wilt doen, bijvoorbeeld uit angst voor rancune, of uit angst om zwak over te komen. De werkgever kan in dat geval aangifte doen vanuit de organisatie, omdat de norm is overschreden. Het is dan niet de medewerker die ‘overgevoelig’ of ‘zwak’ is, maar de organisatie die vindt dat het gedrag onacceptabel is. Dit is ook belangrijk als het slachtoffer het incident bagatelliseert: ook al vindt de medewerker het incident ‘normaal’, geef als werkgever via een aangifte ook een krachtig signaal af dat de organisatie dat niet normaal vindt.

Bepaal de privacybehoefte van het slachtoffer

Bij aangifte door de organisatie heeft de politie twee verklaringen nodig: een van de aangever (de werkgever), en een van de getuige (het slachtoffer). Overleg voorafgaand aan de aangifte op welke wijze de getuige zijn personalia wilt beschermen: wenst hij gebruik te maken van de adresgegevens van de organisatie, of wil hij zonder naamsvermelding een getuigenverklaring afgeven?

Meer informatie

Praktische informatie over hoe werkgevers aangifte kunnen doen vindt u in de handreiking Aangifte doen.