Aangifte door het slachtoffer

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een agressie- of geweldsincident kunt u altijd aangifte doen. Wanneer dit tijdens of als gevolg van de uitoefening van uw werk gebeurd is, zijn er enkele zaken waar u rekening mee moet houden.

Bespreek de aangifte met de werkgever

Het kan zijn dat de organisatie aangifte wilt doen, bijvoorbeeld om een signaal af te geven naar de dader, of naar de andere medewerkers. Wanneer u aangifte wenst te doen, bespreek dit dan met uw leidinggevende. Op basis van het agressieprotocol van de organisatie, kan de werkgever beslissen om vanuit de organisatie aangifte te doen. In dat geval bent u als slachtoffer een getuige in het aangifteproces. De politie zal ook dan uw verklaring willen opnemen.

Veilige Publieke Taak

Wanneer u tijdens de uitoefening van een publieke taak slachtoffer bent geworden van agressie of geweld, hanteren politie en justitie een speciaal werkproces dat in de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) is vastgelegd. Geef bij de aangifte aan dat u aangifte wilt doen van een ‘VPT-incident’. Zo kan de politie direct deze procedure in gang zetten.

Denk na over de gewenste privacybescherming

In principe vraagt de politie om uw persoons- en adresgegevens bij de aangifte. Die komen in het dossier terecht, dat behalve voor justitie en rechtbank ook voor de dader beschikbaar is. Er zijn verschillende manieren om uw privacy te beschermen, bijvoorbeeld door andere adresgegevens te gebruiken, of door een verwijzing naar uw personalia in het dossier via een nummer.

Meer informatie

Praktische informatie over aangifte doen vindt u in de handreiking Aangifte doen.