Aangifte en privacy

Veel slachtoffers van agressie en geweld maken zich zorgen om rancune van de dader, wanneer zij overwegen om aangifte te doen. Dat geldt vooral in werksituaties waarin er langdurige relaties zijn tussen slachtoffer en dader, bijvoorbeeld als wijkagent of als front-office medewerker bij de sociale dienst. Politie en Justitie bieden enkele mogelijkheden om de privacy van slachtoffers (in meer of in mindere mate) te beschermen.

Beschermen adresgegevens

Een aangever en/of getuige dient naam en adres op te geven bij een aangifte. Dat is in het kader van een goede rechtsgang een vereiste. U kunt er echter voor kiezen om niet uw privéadres op te geven in de aangifte, maar te kiezen voor domicilie. In de aangifte wordt dan een ander adres vermeld dan uw verblijfplaats. Dit adres wordt gebruikt voor correspondentie met politie, justitie en eventueel de rechtbank. Slachtoffers kunnen bijvoorbeeld het adres van hun werkgever, of die van hun advocaat kiezen.

Aangifte onder nummer

Als slachtoffer willen dat hun naam anoniem blijft, kunnen ze ook onder nummer aangifte doen. Het Slachtofferloket van het Openbaar Ministerie maakt een dossier aan met naam en adresgegevens. Vervolgens wordt er in de aangifte gebruik gemaakt van het dossiernummer, wanneer normaal gesproken personalia worden vermeld.

Aangifte onder nummer is alleen zinvol als de dader uw naam niet kent. In langdurige relaties tussen slachtoffer en dader kan de dader de identiteit van het slachtoffer afleiden uit de beschrijving van het incident in de aangifte. Justitie kan in dat geval beslissen dat aangifte onder nummer niet zinvol is.

Ook de rechtbank zal, wanneer men het slachtoffer wil horen, in principe vragen om personalia van de getuige. Zelfs bij aangifte onder nummer mag de rechtbank opheffing van de anonimiteit van de getuige gelasten. Dit betekent niet direct dat de identiteit van het slachtoffer bekend wordt. De officier van Justitie kan de zaak bijvoorbeeld intrekken, of de rechter verzoeken om de verklaring van de werknemer niet als bewijs mee te laten wegen.

Wettelijke anonieme aangifte

Er zijn ook enkele wettelijke mogelijkheden tot anonieme aangifte:

  • Beperkt anonieme getuige(190 Sv)
  • Bedreigde getuige (226a Sv)
  • Afgeschermde getuige (226m Sv)

Deze wettelijke bepalingen worden in de praktijk slechts in zaken rondom zware of georganiseerde criminaliteit toegepast.