Tijdschrift conflicthantering

Tijdschrift Conflicthantering, van de beroepsvereniging voor professionals in mediation, publiceerde eind augustus 2015 een themanummer over geweld. Daarin was ook aandacht voor mediation bij VPT-zaken. Wanneer wordt mediation wel ingezet bij agressie tegen werknemers en wanneer niet?