Andere manieren om schade vergoed te krijgen

Verzekeringsclaim

Zowel slachtoffers als werkgevers kunnen de materiële schade, als aan de verzekeringsvoorwaarden is voldaan, claimen bij hun verzekeraar (bijv. inboedel- of ziektekostenverzekeraar). Wanneer de dader bekend is, kan de verzekeringsmaatschappij trachten het uitgekeerde schadebedrag te verhalen op de dader.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg. Nabestaanden van slachtoffers van een geweldsmisdrijf zijn ook slachtoffer. Het Schadefonds keert één vast bedrag uit als u de schade niet op een andere manier vergoed krijgt.

Bekijk voor meer informatie de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven