Buitengerechtelijk verhalen van schade op de dader

Voordat u een civiele procedure start, kunt u eerst proberen om de schade zelf, zonder tussenkomst van een rechter, vergoed te krijgen van de dader. In dit geval wordt de veroorzaker van de schade benaderd om tot een regeling van de schade te komen. Dit kan via een formele schriftelijke aansprakelijkstelling of met een informeel gesprek.

De insteek kan zijn dat de volledige schade vergoed moet worden, maar een schikking voor een lager bedrag is ook denkbaar. Ook dan wordt een signaal afgegeven en voelt de ander het in zijn portemonnee.

Omdat doorbetaald nettoloon en re-integratiekosten nooit via een voeging gevorderd kunnen worden, is dit de eerste stap die gezet kan worden om te proberen deze schade vergoed te krijgen.

Lukt het niet om de schade buitengerechtelijk te verhalen, dan kunt u een civiele procedure bij de rechter starten.