Civiele procedure bij de rechter

Om de schade te verhalen kunnen zowel de werkgever als de werknemer een civiele procedure starten tegen de dader. Het gaat hierbij meestal om grotere of complexe schade.

Een civiele procedure begint met een dagvaarding aan de gedaagde. Hierin staat:

  • wie de eiser is;
  • wat hij wil;
  • van wie hij dat wil;
  • waarom hij dit wil;
  • welk onderbouwend bewijs hij hiervoor heeft.

Na een eerste schriftelijke ronde kunnen de partijen hun zaak mondeling in de rechtbank toelichten. Zaken met een financieel belang beneden de € 25.000,- worden behandeld door de kantonrechter. Vertegenwoordiging door een advocaat is dan niet verplicht, maar vaak wel wenselijk. Zaken met een financieel belang boven de € 25.000 worden behandeld door de civiele rechter. Daar is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht. De rechter schrijft in een vonnis hoe het conflict moet worden opgelost en bepaalt wie de kosten van de procedure moet betalen.