Schade voor de werkgever

Als werkgever kunt u materiƫle schade verhalen. Schade aan de zijde van de werkgever kan bestaan uit:

  • Schade door vernieling of diefstal van eigendommen;
  • Schade doordat de werknemer als gevolg van agressie en geweld arbeidsongeschikt is geraakt (doorbetaald nettoloon, re-integratiekosten);
  • Aan de werknemer vergoede kosten;
  • Kosten om de schade en aansprakelijkheid vast te stellen, buitengerechtelijke kosten en proceskosten.

Schade door vernieling of diefstal van eigendommen

Bij deze schadepost kunt u denken aan schade aan voertuigen, gebouwen of meubilair, als gevolg van vernieling. Ook kunt u denken aan gestolen geld of goederen. Als de verdachte strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege vernieling of diefstal dan kan de organisatie zich als benadeelde partij voegen in de strafzaak. Dit houdt in dat de vordering tot schadevergoeding wordt voorgelegd aan de strafrechter. Wordt de verdachte niet vervolgd, dan kan de werkgever er voor kiezen om de schade civielrechtelijk te verhalen. Meer informatie daarover leest u in de Handreiking Verhaal uw schade op de dader.

Schade doordat de werknemer slachtoffer is geworden van agressie en geweld

Wanneer de werknemer door geweld arbeidsongeschikt raakt, kan bij de werkgever schade ontstaan in de vorm van doorbetaald nettoloon en re-integratiekosten. Deze schade kan worden verhaald. Ook kosten die door de werkgever aan de werknemer zijn vergoed (bijvoorbeeld medische kosten of kosten van een beschadigde bril) kunnen worden verhaald op de dader.