Deze website wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties over Agressievrij werk doorgeven via de postbus VPT: Postbus.vpt@minbzk.nl.