Grens aan agressie - Tips en valkuilen bij aanpak van agressie in de keten van werk & inkomen

Divosa, de Nederlandse vereniging van gemeentelijke managers op het terrein van participatie, werk en inkomen, heeft veel ervaring met het tegengaan van agressie binnen sociale diensten. In deze publicatie staat de werkwijze van Divosa beschreven, met voorbeelden uit de praktijk.