Secundaire data-analyse herhaald slachtofferschap

Dit onderzoek is een secundaire data-analyse op de monitors Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2012 en Agressie en Geweld tegen Werknemers met een Publieke Taak 2011. Het onderzoek achterhaalt welke kenmerken en risicofactoren samenhangen met de kans op herhaald slachtofferschap. Een kleine groep werknemers (8%) maakt het grootste deel van de gemelde incidenten mee (71%). Dit hangt samen met een aantal factoren, zoals de beroepsgroep, werktijden en risicoperceptie. Het onderzoek kijkt zowel voor de gehele groep werknemers als per beroepsgroep wat de belangrijkste risicofactoren zijn. De werkgever kan de informatie uit dit onderzoek gebruiken om de agressietraining vorm te geven. Ook kan deze informatie gebruikt worden voor werving en selectie.