Handreiking Voorkomen en beperken agressie en geweld

Wat verstaan we onder voorkomen en beperken? Voorkomen is maatregelen ontwikkelen, uitvoeren, beheren en evalueren, om ervoor te zorgen dat agressie en geweld (gericht op medewerkers met een publieke taak) zich niet voordoen. Beperken richt zich op het zo min mogelijk voordoen van agressie- en geweldsincidenten en/of het beperken van de gevolgen ervan.