Rapport Foundation Findings, physical and psychological violence at the workplace

In Foundation Findings wordt nader ingegaan op de resultaten rondom agressie en geweld in de European Working Conditions Survey. Hieruit blijkt dat Nederland een van de landen is met het hoogst aantal agressie- en geweldsincidenten. Het gaat hier om agressie en geweld van zowel collega’s en leidinggevenden als externen.

De documenten zijn interessant als u meer wilt weten over agressie- en geweldscijfers en het beleid tegen agressie en geweld in Europa.