Verslag inspecties agressie woningcorporatie 2008

In 2008 zijn door de voormalige Arbeidsinspectie (nu: Inspectie SZW) inspecties uitgevoerd bij een aantal woningcorporaties op het gebied van agressie en geweld door externen.

Alhoewel dit een wat ouder rapport is, geeft het wel een indicatie van de aard en omvang van agressie en geweld tegen medewerkers van woningcorporaties en in hoeverre woningcorporaties hier maatregelen tegen treffen. Dit laatste was in 2008 niet op orde: bij 88% van de woningcorporaties zijn overtredingen geconstateerd rondom agressie- en geweldbeleid.