Sjabloon Arbocatalogus Agressie en Geweld

Dit sjabloon is gemaakt voor sociale partners in het publieke domein. Het is bedoeld als leidraad en hulpmiddel om een eigen, sectorspecifieke arbocatalogus agressie en geweld samen te stellen. Het geeft antwoord op de vragen welke verplichtingen vloeien voort uit de Arbowet met betrekking tot de aanpak van agressie en geweld.