Circulaire bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten 2015

Circulaire met betrekking tot de bewaking en beveiliging van personen, objecten en diensten. Deze circulaire vervangt de circulaire bewaken en beveiligen van 15 januari 2013 (kenmerk 331437), die op 1 januari 2015 is verlopen. In de circulaire bewaken en beveiligen zijn de verantwoordelijkheidsverdeling en werking van het stelsel van bewaken en beveiligen beschreven.