Afwegingsmodel aanpak agressie en geweld (2015)

In hoeverre wegen de kosten van maatregelen tegen agressie en geweld op tegen de baten? Het  Afwegingsmodel is een hulpmiddel om te inventariseren hoe de organisatie aankijkt tegen mogelijke maatregelen. Op basis van daarvan kunnen verschillen van inzicht in een (directie)team concreet en specifiek worden besproken en kunnen beslissingen worden voorbereid.

Het 'Afwegingsmodel aanpak agressie en geweld' is vernieuwd. Met het Afwegingsmodel kunnen werkgevers inventariseren hoe er binnen de organisatie wordt aangekeken tegen mogelijke maatregelen om agressie aan te pakken. Zo kunnen verschillen van inzicht in een (directie)team worden besproken en kunnen beslissingen worden voorbereid.

Het vernieuwde Afwegingsmodel is (vergeleken met de vorige editie) gemakkelijk digitaal in te vullen en te delen. Verder zijn de stellingen aangepast, wat discussies over te nemen maatregelen vergemakkelijkt.

Afwegingsmodel Aanpak agressie en geweld