Enquête onacceptabel gedrag op social media tegen medewerkers met een publieke taak

Het expertisecentrum Veilige Publieke Taak heeft, samen met het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie vn BZK, via het Flitspanel van het ministerie van BZK een digitale enquête over onacceptabel gedrag op social media uitgezet onder 10.000 werknemers met een publieke taak, met 2669 respondenten. Met name werknemers in de onderwijssector en bij de politie blijken in aanraking te komen met oncceptabel gedrag op social media