Medezeggenschap en agressie en geweld in de overheids- en semi-overheidssector en de marktsector

Resultaten van een enquête-onderzoek onder leden van ondernemingsraden/medezeggenschapsraden.