De toekomst van agressievrij werk

Hoe realiseren werkgevers en de overheid een agressievrije werkplek? Bestuurders en mensen van de werkvloer geven in 'De toekomst van agressievrij werk' hun visie op een veilige publieke taak. Welke maatregelen moeten agressie volgens hen tegengaan?

De Toekomst van agressievrij werk is een uitgave naar aanleiding van de afronding van de activiteiten van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, programma Veilige Publieke Taak.