Monitor Agressie en geweld tegen onderwijspersoneel 2012

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen laat ongeveer om de twee jaar een monitor uitvoeren naar de sociale veiligheid op scholen. De monitor is relevant als u meer inzicht wilt in de aard en omvang van agressie en geweld tegen onderwijspersoneel. Ook laat de monitor verschillen zien tussen leidinggevenden, personeel, leerlingen en ouders in de beleving rondom veiligheid en veiligheidsbeleid.

Binnen het primair onderwijs geeft 93% tot 96% van het personeel aan zich veilig te voelen, maar tegelijk is acht procent van het personeel slachtoffer van verbaal geweld. Eén tot drie procent is slachtoffer van lichamelijk geweld. Het ervaren geweld gestegen ten opzichte van 2010.

Binnen het voortgezet onderwijs geeft 93% van het personeel aan zich veilig te voelen. Tegelijk is hier 11% slachtoffer geweest van verbaal geweld en vier tot zes procent is slachtoffer geweest van lichamelijk geweld. Het personeel is vaker getuige van geweld dan de leerling, maar leerlingen zijn vaker slachtoffer dan personeelsleden. Binnen het voortgezet onderwijs is een stijging van ervaren geweld door personeel ten opzichte van 2010.