Monitor Veilige Publieke Taak 2016

De monitor Veilige Publieke Taak 2016 beschrijft de stand van zaken omtrent agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Deze editie van de monitor richt zich op de aard en omvang van slachtofferschap, de effecten van agressie en geweld op gezondheid en de implementatie van beleid in de periode 2007-2016.

De monitor is uitgevoerd door TNO, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.