Maatregel 1: Communiceer de norm van acceptabel gedrag

Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.

Dit is maatregel 1 van de 8 maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid.

Maatregel 1: Communiceer de norm van acceptabel gedrag

(Beeldtekst: expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Maatregel 1. Een man steekt een zebrapad over naar een gebouw. Hij loopt langs een bord met daarop: 'Werkplein' en 'UWV', en gaat door glazen automatische deuren naar binnen. De man heeft wit haar en draagt een vel papier in z'n hand.)

RUSTIGE MUZIEK

VERKEERSGELUIDEN

DRUKKE MUZIEK

(Binnen is een balie. De man zit op een groene bank en tikt met het papier op z'n hand. Hij kijkt op z'n horloge en zegt tegen de man naast hem:)

Tien over tien en ik had om tien uur een afspraak.
Ja, het is ook niet mijn hobby, maar soms moet je iets langer wachten dan normaal.
Ja, maar ik had om tien uur een afspraak. Ze laten je gewoon wachten.

(Boos draait hij z'n hoofd om.)

Nou ja, meneer, het kan wel 's iets langer duren dan normaal omdat ze tijd nodig hebben om u in ieder geval goed te kunnen helpen.
Ik neem aan dat u dat ook wilt.
-Ja, tuurlijk.
Maar op zo'n bank hangen is ook niet mijn hobby.

(Er komt een man de ruimte in:)

Meneer...
Bulthuis.
-Ja.

(De buurman mag mee. De boze man gaat naar de balie.)

Prima, ik geef het door.
Mevrouw, ik zit hier nu tien minuten te wachten. Ik vind het genoeg.
Kunt u meneer Hendriks even bellen?
-Vervelend dat u wat langer moet wachten.
Ik had zojuist meneer Hendriks aan de telefoon.
Hij is zijn gesprek nu aan het afronden, dus als u nog even plaats wilt nemen daar...
Ik vind het genoeg geweest.
-Meneer, alstublieft.
Alstublieft? Mevrouw, er hangt aan de deur een bordje waarop staat dat...
'We behandelen iedereen met respect', staat daar.
Ik wil graag met respect behandeld worden. Wat krijgen we nou?
Goeiendag.
-Hallo.
Meneer, ik verzoek u om het volume even omlaag te brengen.
Volume even omlaag te brengen?
-Ja, meneer.
Dit is niet de manier hoe we met elkaar in gesprek gaan.
Ik wil geholpen worden.
-Dat snap ik maar zo gaat het niet werken.
KEES MOSSELMAN: Kijk, het is dus onze ambitie om echt iedereen duidelijk te maken wat onze normen en gedragsregels zijn.
Om te beginnen worden mensen die ons bezoeken cliënten en overige bezoekers, geconfronteerd met een bord met daarop de mededeling dat wij alle bezoekers met respect behandelen en dat wij datzelfde ook van onze bezoekers verwachten.
Vervolgens, als cliënten hier voor het eerst binnenkomen bij het Werkplein dan krijgen ze een informatiemap waarin ook een paragraaf is gewijd aan onze norm van acceptabel gedrag.
In de derde plaats moeten we niet onderschatten wat de betekenis is van het gastvrije en vriendelijke optreden van onze beveiligers want dat is namelijk preventief en ten vierde, dat is wat lastiger, maar dat proberen we wel proberen we via publicaties in cliëntennieuwsbrieven en nieuwsbrieven voor externe relaties en huis-aan-huisbladen zo breed mogelijk kenbaar te maken wat onze gedragsnormen en gedragsregels zijn.
BEVEILIGER: U heeft net de informatie gekregen...
VOICE-OVER: Laat externen weten wat uw organisatienorm van acceptabel gedrag is.
Dat snap ik, meneer, alleen op deze manier...
VOICE-OVER: Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de bedrijfsorde.
Wat hoor ik nou, zeg?
VOICE-OVER: Wijs uw werknemers en klanten op de organisatiebreed afgesproken norm en vermeld dat als deze norm wordt overschreden, er zal worden opgetreden.
Gaan we dreigen?
-Ik verzoek u het pand te verlaten.
VOICE-OVER: Stel op basis van de landelijke norm uw eigen specifieke normen op.
Dit voorkomt dat werknemers zelf hun eigen grenzen moeten bepalen.
BEVEILIGER: Ik wens u een goeie dag.

(De beveiliger begeleidt de boze man naar de deur. Het logo van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN