Maatregel 4: Train uw medewerkers

Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.

Dit is maatregel 4 van de 8 maatregelen voor een effectief veiligheidsbeleid.

Maatregel 4: Train uw medewerkers

(Beeldtekst: expertisecentrum Veilige Publieke Taak. Maatregel 4. Een man in ambulancekleding in een huis:)

RUSTIGE MUZIEK

Goed?
-Ja, dank je wel.
Oké, gaan we dat eerst doen. Ja?
Nou, we gaan haar niet meenemen, want het zijn harde buiken.
Dat is op zich wel vervelend, maar we hoeven haar er niet voor te vervoeren.
U kunt het met de verloskundige af. We nemen haar niet mee.
Ik denk dat jij een vergissing maakt.
-Hoezo?
Je gaat haar wél meenemen.
-Dat vinden we niet nodig.
Nou, dat vind ik wel nodig. Je gaat haar wél meenemen. Dat weet ik 100 procent zeker.
Het is al een keer verkeerd gegaan en dat gebeurt niet nog 's. Dus neem haar mee.
Maar dat is helemaal niet nodig.
-Luister, vriend. Ik waarschuw je.
Als je haar nu niet meeneemt, heb jij een probleem.
Want dan kom jij niet meer thuis vanavond.
DE MAN DIE OPSTAAT: Oké.

(Een man staat op van een tafel:)

Martine, wat roept dit in je op? Welke neiging merk je bij jezelf?
Nou, als ik dat zo bekijk, ook met dat vingertje wijzen en zo...
Ik zou eerst een paar stappen terugzetten want het komt wel heel erg bedreigend over.
Je zou echt terugdeinzen.
MARTINE: Maar als ik even luister naar wat hij zegt dan hoor ik hem ook zeggen van: Ik wil niet dat het weer misgaat.
ROB VAN DER WAL: De waarde van dit soort trainingen voor onze organisatie is dat die medewerker door z'n training situaties gaat herkennen hij kan zich verplaatsen in de psyche van zo'n patiënt of van omstanders hij kan z'n gedrag aanpassen, waardoor er de-escalerend wordt opgetreden en hierdoor loopt het aantal geweldsincidenten terug.

(Aldus Rob van der Wal. Beeldtekst: Maatregel 4.)

VOICE-OVER: Train uw werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en geweld.
Het regelmatig trainen van werknemers helpt bij het reageren op en bij het beperken of zelfs voorkomen van agressie en geweld.
Training en scholing zijn daarom essentieel voor de veiligheid van uw werknemers.
Als ze op m'n borst gaan tikken, dan heb ik... dan is m'n eerste neiging...
Dan gaat die arm omhoog.

(Het logo van het expertisecentrum Veilige Publieke Taak.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT DAN