Campagne: Wees duidelijk over agressie

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Voer campagne in je organisatie. Hoe? Op deze pagina vindt u meer informatie, de logo's en andere hulpmiddelen.

De campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ is op 26 oktober 2015 van start gegaan.
Dit is een bewustwordingscampagne over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.

De campagne is van start gegaan tijdens de bijeenkomst, waarbij VPT regiocoördinator Siddiq van Goens de Haagse aanpak deelde met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Landal, Holland Casino, de ING, de IND en het GVB. De bijeenkomst was erop gericht om goede voorbeelden te delen.
Minister Asscher heeft tijdens de bijeenkomst werkgevers gevraagd om het thema agressie en geweld bespreekbaar te maken binnen alle lagen van hun organisaties.

Daarnaast heeft op 27 augustus 2015 minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de werkgevers uit de publieke sector middels een brief opgeroepen om mee te doen aan de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’.

Bijeenkomsten

Vanuit de campagne 'Wees duidelijk over agressie' worden vanaf januari 2016 meerdere themabijeenkomsten georganiseerd om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Ook kunt u aan de hand van slimme hulpmiddelen meer inzicht krijgen in verbeterpunten in uw agressiebeleid of u kunt zich laten inspireren door een verzameling aan mooie praktijkvoorbeelden.

  • Vier landelijke bijeenkomsten met verschillende thema’s worden georganiseerd in de periode januari 2016 - april 2016. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn ‘horeca’ en ‘werk en inkomen’. Voor deze bijeenkomsten worden zowel de private als de publieke sector uitgenodigd.
  • Diverse regionale bijeenkomsten: De VPT-regio’s zijn gevraagd om mee te doen met de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ door het organiseren van regionale bijeenkomsten. Het programma VPT schrijft hiervoor een handreiking waarin verschillende werkvormen van bijeenkomsten worden omschreven. Het streven is om per regio een tweetal bijeenkomsten te organiseren in de periode 2015-2016. Individuele organisaties kunnen deze werkvormen ook gebruiken. De handreiking zal beschikbaar worden gesteld op: www.agressievrijwerk.nl

Voor wie?

Deze campagne richt zich op eenieder die werkzaam is in de publieke of private sector en een publieke taak heeft.

Waarom is dit nodig?

De campagne heeft als doel om bewustwording te creëren dat agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak onacceptabel is en dat ook u er iets aan kunt en moet doen. Het uiteindelijke doel is om het taboe rondom agressie en geweld op de werkvloer te doorbreken en een cultuurverandering in te zetten, waarbij alle medewerkers, bestuurders, raadsleden en ambtenaren zich veilig voelen!

Looptijd campagne

De campagne duurt tot medio 2016.

Slogan

De campagne maakt gebruik van de slogan: ‘Altijd melden, Altijd bespreken, Altijd handelen’.

Omslagfoto Facebook: Agressie is onacceptabel

Uitgelicht

Zie ook