Campagne: Wees duidelijk over agressie

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Handige hulpmiddelen

Agressiewijzer
In een paar heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. U bespreekt samen met uw team in drie sessies ervaringen met gewenst gedrag (‘groen gedrag’), emotioneel gedrag (‘oranje gedrag’) en agressief gedrag (‘rood gedrag’) op jullie werkvloer. U stelt een gezamenlijke norm vast – wat vinden we acceptabel, wat niet – en bepaalt samen hoe u groen gedrag kunt stimuleren, oranje gedrag kunt ombuigen en rood gedrag kunt stoppen. Ook bespreekt u samen met uw team welke maatregelen kunnen worden genomen bij ongewenst gedrag, zodat voor iedereen duidelijk is wat, wanneer gedaan kan worden.

Digitale brochure ‘duidelijk over agressie’

Logo's en posters

DAPPR
DAPPR bestaat uit een groepsonderdeel voor alle organisatielagen (het DAPPR Samenspel) en een individueel onderdeel voor de professional (de DAPPR App). Het eerste geeft inzicht in en grip op de werkafspraken in de organisatie over het omgaan met agressie. Het tweede geeft inzicht in de eigen stijl in het omgaan met agressie (zelftest) en vergroot de kennis hierover vanuit een persoonlijk leeradvies (e-learning). DAPPR is gratis te gebruiken en te downloaden via de website.

Factsheet en casusbladen voor bespreking agressie in wijkteams

Het ‘goede gesprek’, voorbeeld van de IND

Animatie over agressievrij werken

Bewustwording VPT onder jongeren via Halt

Trainingsbureau's om een training te geven aan werknemers

Verder in dit thema