Campagne: Wees duidelijk over agressie

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Wat kunt u zelf doen om campagne te voeren om meer duidelijkheid te creëren in uw organisatie?

Dan kunt u gebruik maken van de hieronder genoemde materialen en middelen van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’.

Website: www.agressievrijwerk.nl
Na acht jaar programma Veilige Publieke Taak (VPT) vindt u op de website o.a. informatie over beleid (preventief en na een incident), maar ook een reeks instrumenten, hulpmiddelen en materialen die zijn ontwikkeld en die u kunt gebruiken om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak tegen te gaan. Daarnaast vindt u informatie over organisaties die al succesvol een anti-agressiebeleid hebben ingevoerd & de hulpmiddelen die zij hebben ingezet bij de aanpak van agressie.

Animatie
Op de website is een animatie gepubliceerd die laat zien welke impact agressie en geweld heeft op de werkvloer en wat u kunt doen: preventief en als zich een incident heeft voorgedaan.
Deze animatie kunt u gebruiken binnen uw organisatie. Hiermee maakt u het onderwerp makkelijk onder de aandacht, waarbij u tegelijkertijd wordt aangespoord om de website www.agressievrijwerk.nl te bezoeken.

Campagnematerialen
De campagnepagina 'Wees duidelijk over agressie' heeft een informerend karakter en is bedoeld de implementatie van anti-agressiebeleid in uw organisatie een duidelijke stap verder te brengen.
Op dit onderdeel kunt u zelf aan de slag om medewerkers in uw organisatie bewust te maken dat agressie onacceptabel is. U mag alle digitale materialen gratis gebruiken.
U vindt alle beschikbare campagnematerialen zodat u deze zelf kunt inzetten in uw organisatie. U kunt low-res PDF's downloaden om digitaal te gebruiken of te printen, maar u kunt het zelf ook ongewijzigd laten herdrukken met de hi-res PDF’s.
De campagnematerialen kunt u ook kant-en-klaar bestellen tegen genoemde staffelprijzen bij O2Communicatie via tel (0346) 557 200 of email office@o2communicatie.nl.

Welke acties kunt u op organisatieniveau doen?

 • ‘Wees duidelijk over agressie’ binnen en buiten uw organisatie communiceren, onder meer door het logo en de slogan van de campagne op uw (intranet) website plaatsen, met een link naar uw eigen organisatiebeleid rond het thema agressie (organisatienorm, agressieprotocol, meldpunt en contactpersoon, etc.) en/of naar www.agressievrijwerk.nl;
 • Zelf (als boegbeeld van uw organisatie) expliciet uitspreken dat agressie, bedreiging en intimidatie van uw werknemers onacceptabel is;
 • Het juiste voorbeeldgedrag tonen waar het gaat om het melden, het bespreken en het handelen bij intimidatie, agressie en geweld van derden;
 • Extra aandacht besteden aan agressie tegen uw werknemers binnen uw organisatie, zowel preventief als op het moment dat zich een incident heeft voorgedaan;
 • Goede praktijkvoorbeelden uit uw organisatie uitdragen via uw nieuwsbrief, intranet of huisorgaan;
 • Het onderwerp binnen uw organisatie structureel agenderen in uw MT en in de teamoverleggen (b.v. met behulp van de Agressiewijzer);
 • Expertise over de aanpak van agressie, bedreiging, intimidatie en geweld binnen uw organisatie functioneel concentreren (bv. gekoppeld met expertise rond integriteit) en deze expertise zichtbaar maken binnen de organisatie;
 • Regelmatig activiteiten organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken en om werknemers op de hoogte te houden over het agressiebeleid van de organisatie;
 • Functioneel inrichten van expertise binnen de organisatie;
 • Coördinatoren van de VPT-regio’s kunnen binnen het netwerk partijen stimuleren om deel te nemen aan de landelijke en regionale campagne activiteiten. Hierbij valt te denken aan het stimuleren van bezoeken aan congressen en bijeenkomsten.

Checklist voor communicatie binnen uw organisatie

 • Gebruik de animatie
  Middelen: Eigen intranet of tijdens bijeenkomsten als aftrap om het onderwerp onder de aandacht te brengen & om de bekend te maken dat veel informatie & hulpmiddelen te vinden zijn op de website www.agressievrijwerk.nl
 • Binnen en buiten de organisatie duidelijk over agressie communiceren en duidelijk maken dat uw organisatie dit doet naar aanleiding van de campagne waarbij we gezamenlijk agressie en geweld door derden bespreekbaar maken op de werkvloer.
  Middelen: Via uw nieuwsbrief, intranet of huisorgaan plus campagnemiddelen gebruiken.
 • Link naar eigen organisatiebeleid rond het thema agressie op de eigen intranetsite met doorverwijzing naar www.agressievrijwerk.nl
  Middelen
  : Eigen intranetsite. Het logo zou je vast op intranet kunnen publiceren met een link naar www.agressievrijwerk.nl/weesduidelijkoveragressie.
 • Zelf als boegbeeld van uw organisatie expliciet uitspreken dat agressie, bedreiging en intimidatie van derden tegen uw medewerkers onacceptabel is.
  Middelen: Bijeenkomsten organiseren eigen organisatie, via uw nieuwsbrief, intranet of huisorgaan. Versterken door inzet campagnemiddelen.
 • Richting klanten en medewerkers zelf het juiste voorbeeld laten zien waar het gaat om melden, bespreken en handelen bij intimidatie, agressie en geweld.
  Middelen: Voorbeeldgedrag tonen (persoonlijke communicatie)
 • Binnen de organisatie extra aandacht besteden aan het onderwerp zowel preventief als op het moment een incident zich heeft voorgedaan.
  Middelen: Bespreekbaar maken in teamoverleggen, artikel in huisorgaan of op intranet
 • Goede praktijkvoorbeelden uit uw organisatie dragen via nieuwsbrief, intranet of huisorgaan. Kijken of u goede voorbeelden van andere organisaties in uw eigen organisatie kunt toepassen
  Middelen: Nieuwsbrief, intranet of huisorgaan inzetten. Versterken door inzet campagnemiddelen
 • Kijken of u goede voorbeelden van andere organisaties in uw eigen organisatie kunt toepassen
  Middelen: Doorlinken op uw eigen intranet of contact opnemen met betreffende organisatie of artikel in uw huisorgaan publiceren.
 • Binnen organisatie het onderwerp structureel agenderen in MT en in de teamoverleggen (bv via Agresiewijzer)
  Middelen: Agressiewijzer
 • Expertise met betrekking tot aanpak van agressie, bedreiging, intimidatie en geweld binnen de organisatie functioneel concentreren (bv gekoppeld met expertise rond integriteit) en deze zichtbaar maken binnen de organisatie.
  Middelen: Posters, tekst intranet. Evt. in combinatie met campagnemiddelen
 • Regelmatig activiteiten organiseren om het onderwerp bespreekbaar te maken en om werknemers op de hoogte te houden over het agressiebeleid van de organisatie
  Middelen: Teambijeenkomsten organiseren
 • Implementeren van activiteiten binnen de aanpak voor sociale veiligheid en de verschillende regionale partners. (eventueel samen inrichten van meldpunt, communicatie met politie en OM, nazorgtraject)
  Middelen: Samenwerking communicatieafdelingen, links op elkaars intranet etc.
Omslagfoto Facebook: Agressie, elke week op de agenda