Veiligheid/justitie

Deze hoofdrubriek bevat 2 rubrieken:

Intimidatie, agressie en geweld komen nog steeds veelvuldig voor in het gevangeniswezen en bij de politie. Het risico van agressie en geweld is bij het werken binnen de sector veiligheid/justitie hoog, maar dat houdt niet automatisch in dat agressie en geweld getolereerd en geaccepteerd moet worden.