Over ons

Agressievrijwerk.nl is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Via dit kennisplatform willen we werkgevers en werknemers informatie en praktische instrumenten bieden om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak te voorkomen en te beperken.