Burgemeesters

Burgemeesters vormen een bijzondere groep personen binnen de gemeente. Speciaal voor hen is een landelijk geweldsprotocol opgesteld. In dit protocol is kort en duidelijk beschreven wat zij als politieke ambtsdragers moeten weten en moeten doen wanneer er een agressie-incident plaatsvindt.

Het protocol geeft maatregelen die gemeente kunnen doorvoeren of uitwerken om geweld en agressie tegen hun burgemeester te verminderen. Het protocol vloeit voort uit het convenant van de Rijksoverheid met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB). Dit protocol is in werking getreden op 1 november 2009.