Raadsleden

Ook raadsleden worden soms bedreigd wanneer burgers het niet eens zijn met hun standpunten.

I&O Research deed in 2014 onderzoek naar de aard en omvang van agressie tegen raadsleden, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Raadsleden