Wethouders

Ook wethouders krijgen soms te maken met agressie en geweld. Soms door ontevreden burgers, soms door ondermijnende criminaliteit.

Aard en omvang

I&O Research deed in 2014 onderzoek naar de aard en omvang van agressie tegen wethouders, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bekijk de Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - Wethouders