Checklist: Agressie Risico Inschatting Huisbezoek (ARIH)

Bij een huisbezoek loop je het risico met agressie geconfronteerd te worden. Door wat je weet over het te bezoeken gezin, de omgeving of de aard van het bezoek, kun je vooraf inschatten of je risico loopt. Om allerlei redenen staan jeugdzorgwerkers vaak onvoldoende stil bij de risico’s van een huisbezoek. De ervaring leert dat een goede risico-inschatting vooraf en het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het risico op agressie aanzienlijk kan verminderen.

Ervaren jeugdzorgmedewerkers hebben een korte en praktische checklist ontwikkeld om voorafgaand aan een huisbezoek de risico’s in te schatten en maatregelen te treffen om die risico’s te beperken. Er worden drie risiconiveaus onderscheiden: groen, oranje en rood. Per risiconiveau zijn vervolgens de mogelijke voorzorgsmaatregelen in kaart gebracht. Zodat je ook bij een verhoogd agressierisico veilig op huisbezoek kunt gaan. Of weloverwogen van het huisbezoek kunt afzien en kiezen voor een gesprek op een veilige locatie.

De checklist is ontwikkeld door en voor medewerkers in de jeugdzorg die op huisbezoek gaan. De checklist is ook toepasbaar in andere branches, zoals de GGZ.