Toolkit agressie - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Agressie en geweld? Daar doen we wat aan!

Hoe veiligheidsregio Noord-Holland Noord agressie tegen haar hulpverleners aanpakt.

Probleemschets

Het tegengaan en terugdringen van verbale en fysieke agressie tegen 112-meldkamercentralisten, ambulancemedewerkers en brandweermensen en bewustwording stimuleren bij medewerkers en het publiek.

Aanpak

In de strijd tegen agressie en geweld tegen hulpverleners heeft Veiligheidsregio Noord-Holland Noord beleid opgezet met een centrale rol voor de agressiecoach: een interne ‘waakhond’ en duizendpoot die signaleert, assisteert, stimuleert, registreert en rapporteert. Belangrijke elementen uit de hiervoor ontwikkelde toolkit zijn uitstekend toepasbaar in andere organisaties met een publieke taak.