Rapport Ervaringen brandweerpersoneel agressie 2012

In 2012 heeft het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid een verkennend onderzoek gedaan naar agressie en geweld tegen de brandweer. Hieruit zijn twee publicaties voort gekomen. Het eerste rapport beschrijft vijftien ervaringen van brandweermensen met agressie en geweld. Per casus wordt ingegaan op de impact op de brandweermedewerker, hoe de brandweermedewerker omging met de dader(s) en hoe de afhandeling en nazorg geregeld was.

Het tweede rapport gaat ook kort in op deze vijftien casussen en past deze daarna toe op relevante inzichten uit de literatuur over factoren rondom het ontstaan van, de omgang met, en de effecten van agressie en geweld. Hieruit volgen aanbevelingen over het vergroten van de meldingsbereidheid en het verbeteren van de omgang met agressie. Omgang met agressie kan verbeterd worden door goede afstemming tussen hulpdiensten en training in te zetten. Ten laatste wordt aanbevolen de afhandeling van incidenten te verbeteren. Aan het eind van het rapport volgen praktische tips voor het operationele niveau. De rapporten zijn relevant voor diegene die nieuwsgierig is naar ervaringen met agressie en geweld uit de praktijk en praktische tips wil om hier beter mee om te kunnen gaan.