Monitor Agressie en geweld tegen ambulancemedewerkers 2011

In de jaarlijkse monitor van de ambulancesector wordt in hoofdstuk 6.8 aandacht besteed aan agressie en geweld. Dit hoofdstuk biedt u als werkgever een korte impressie hoeveel geregistreerde incidenten er waren in 2011. Het laat ook de context van deze incidenten zien. Dit biedt de mogelijkheid risicotijden en locaties in te schatten voor uw eigen organisatie.