Eindmeting Pilot Verbeterd Toezicht

Dit onderzoek laat de resultaten van de pilot ‘Verbeterd Toezicht’ in het busvervoer zien. Dit onderzoek is relevant voor werkgevers die extra toezicht overwegen als een middel om de veiligheid te verhogen. Het onderzoek laat de effecten zien van extra toezicht. Het laat tegelijk zien hoe zo’n pilot procesmatig werkt, bijvoorbeeld dat een flexibele inzet van toezichthouders het proces verbeterd. Ten slotte worden er aanbevelingen gedaan over inzet van extra toezicht. Deze aanbevelingen zijn ook relevant voor andere contexten dan het busvervoer.