Onderzoek meldingsbereidheid provincies Groningen en Drenthe 2014

Dit is de eindrapportage van het onderzoek naar meldingsbereidheid van agressie en geweld bij medewerkers van de provincies Groningen en Drenthe, in opdracht van A&O-fonds Provincies uitgevoerd door het kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen. Centrale vraag van het onderzoek is waarom medewerkers van de provincies incidenten van agressie en geweld zo weinig melden en hoe de meldingsbereidheid vergroot kan worden. Het onderzoek is uitgevoerd middels deskresearch, middels een schriftelijke enquête onder medewerkers met externe contacten van beide provincies en hun leidinggevenden en middels een beperkt aantal interviews met medewerkers en leidinggevenden. De resultaten hiervan vindt U in deze rapportage.