Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014 (rapport)

Het aantal mensen werkzaam in het openbaar bestuur dat slachtoffer werd van agressie en geweld is de afgelopen twee jaar gedaald. Was in 2012 nog 40 procent van de overheidsmedewerkers slachtoffer, in 2014 is dat 25 procent. Het percentage politieke ambtsdragers dat werd geconfronteerd met agressie en geweld is in die periode gedaald van 38 naar 23 procent. De Monitor Agressie en Geweld in het Openbaar Bestuur is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers en ambtenaren binnen het openbaar bestuur in kaart te brengen.