Agressieregistratiesysteem ARO

Het Agressie Registratiesysteem Overheden (ARO) is, binnen de sector Rijk, de Provincies en de gemeenten, onderdeel van het programma Veilige Publieke Taak en de Arbocatalogus Agressie en Geweld Derden Rijk. De afspraken zijn vastgesteld in het Sector Overleg Rijk (SOR) en gelden voor de Rijksoverheid (uitgezonderd defensie). Het uitvoeren van de belangrijkste afspraken die in de catalogus zijn opgenomen dient te resulteren in een effectief veiligheidsbeleid.

Registratie en inspectie

De registratie van agressie en geweld incidenten vindt plaats door middel van het ARO systeem. Door hier gebruik te maken worden de meeste genoemde maatregelen ondervangen dan wel geregistreerd.

Het doel van ARO is het signaleren en registreren van incidenten en zorgen dat geregistreerde meldingen op een passende wijze worden opgepakt en afgehandeld door management, staf en interne hulpverleners. Ook wordt inzicht verkregen in aard en omvang van geweld en agressie.

Rapportage

In 2011 was ongeveer de helft van het aantal departementsonderdelen daadwerkelijk gestart met de registratie in het ARO systeem. Implementatie van het systeem heeft bij een aantal onderdelen meer tijd gekost dan was verwacht.