Schadeherstel via BSA

In het kader van het Programma Veilige Publieke Taak is afgesproken dat uit principe altijd regres wordt ingesteld bij verzuim als gevolg van agressie en geweld tegen rijksambtenaren. Dus ook in gevallen waar de (geschatte) kosten niet tegen de (geschatte) baten opwegen. In deze gevallen zult u BSA dan ook altijd moeten inschakelen.

Zie voor meer informatie de website van BSA.