Necker van Naem

Organisatiegegevens

Necker van Naem
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET Utrecht
030 – 233 4131
info@necker.nl

Contactpersoon

Onze directeur Hans Oostendorp staat u graag te woord.
U bereikt hem via 030 – 233 4131 of info@necker.nl.

Meer informatie

www.necker.nl       

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
De training beslaat een dagdeel. De kosten voor het voorbereiden en verzorgen van deze training bedragen, inclusief materiaal, € 1.500,-. In aanvulling hierop bieden wij de mogelijkheid praktijksituatie te oefenen met behulp van een trainingsacteur.

Werkvorm Omgang met intimidatie en agressie

Omschrijving

Training voor politieke ambtsdragers

Eén op de vier bestuurders kreeg afgelopen jaar te maken met intimidatie en agressie. Tien procent van de politieke ambtsdragers gaf te kennen wel eens een ander besluit te hebben genomen vanwege de druk door intimidatie, agressie en geweld. Necker van Naem maakt deelnemers aan de training ‘omgang met intimidatie en agressie voor politieke ambtsdragers’ weerbaar tegen deze druk van buitenaf. De training draagt niet alleen bij aan een verscherpte bewustwording, maar biedt ook concrete handvatten voor de omgang met intimidatie en agressie.

Ontoelaatbaar of ‘part of the job’

Als wethouder en raadslid neem je belangrijke beslissingen en sta je vaak in de schijnwerpers. Dit gegeven maakt politiek ambtsdragers kwetsbaar  voor intimidatie en agressie. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt is uw reactie heel bepalend. In de praktijk kan de grens wat wel en niet toelaatbaar is makkelijk verschuiven of zelfs leiden tot de gedachte dat intimidatie en agressie er bij hoort. Wanneer sluipt het erin en welke gevolgen het kan hebben voor jezelf, je gezin en omgeving én voor de besluitvorming?

Inhoud training

In de training ‘Omgang met intimidatie en agressie’ laten wij u ervaren wat uw eerste primaire reactie is bij een incident. We helpen u om inzicht te krijgen in de verschillende soorten van intimidatie en agressie en hoe hier mee om te gaan. De kans dat het één van uw collega’s overkomt is zeer aannemelijk; buiten de politieke arena zijn uw opponenten nu uw medestanders. Daarom bespreken we mét elkaar, in een vertrouwde setting, casussen en gaan op zoek naar de gezamenlijke grens van toelaatbaar gedrag en bespreken we hoe u elkaar kunt helpen bij een incident.

Wat levert het op?

Na het volgen van deze training beschikken politieke ambtsdragers over handvatten om te herkennen wanneer iemand ontoelaatbare druk op u wilt uitoefenen, u bent weerbaarder en weet hoe te handelen. Daarbij weet u welke maatregelen uzelf en de gemeentelijke organisatie kan treffen om de risico’s en gevolgen te verkleinen.