Outing Holland

Organisatiegegevens:

Outing Holland
Bartoklaan 11
3533 JA Utrecht
030 – 296 24 56
info@outingholland.nl
www.outingholland.nl

Contactpersoon:
Remko Sietsma

Meer informatie

Meer informatie vindt u hier!

Logo Deep Democracy

Werkvorm Deep Democracy

Omschrijving

Deep Democracy (DD) is een methode die een nieuwe kijk geeft op besluitvorming en groepsdynamiek. Het is een verfrissende methodiek die wordt toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Deep Democracy ontstond toen Myrna en Greg Lewis werden gevraagd om Eskom (het elektriciteitsbedrijf van Zuid-Afrika) om te vormen van een racistische op Apartheid gestoelde organisatie, naar een niet-raciale organisatie. Op allerlei niveaus was er grote spanning en verwarring. Mensen die gewend waren macht te hebben, hadden dit niet meer. En mensen die eerst geen inspraak hadden, hadden die nu wel. Na meer dan 15 jaar intensief werken met groepen uit verschillende culturele- en organisatiecontexten over de gehele wereld is DD bezig aan een ongekende opmars over de wereld. Nederland is één van de landen die voorop loopt in de toepassing en ontwikkeling van deze methodiek.

Wat levert het op?

Teams en groepen die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit. Het biedt handvatten voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Tegenstellingen en botsende meningen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. Het is 'democratisch' omdat het benadrukt dat elke invalshoek er toe doet en dat de kwaliteit van besluiten het grootste is wanneer zowel de meerderheids- als de minderheidsstem gewaardeerd wordt. Het is 'deep' omdat het verder gaat dan vele traditionele facilitatie methodieken. Naast het exploreren van de verschillende ideeën en meningen, geeft Deep Democracy aandacht en ruimte aan de gevoelige onderstroom in groepen. In de onderstroom, vol emoties, waarden en overtuigingen, zit immers de werkelijke potentie van een groep. Niet geadresseerd kan deze zorgen voor onveiligheid, blokkades en sabotage van veranderingen en besluiten. Wel geadresseerd verdiept deze de onderlinge relaties en verhoogt het de effectiviteit en inhoudelijke kwaliteit van de besluiten.

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
Minimale groepsgrootte 5 personen
Maximale groepsgrootte (per facilitator) 15 personen
Kosten per sessie/ groep/ facilitator: € 825,- per dagdeel
Tarief exclusief: voorbereiding, locatie, transportkosten, BTW.

Logo Lego Serious Play

Werkvorm Lego© Serious Play©

Omschrijving

Oorspronkelijk ontwikkeld om de verbeelding in de eigen Lego©-organisatie terug te krijgen en lastige taaie onderwerpen bespreekbaar te maken. Lego Serious Play (LSP) is een actieve werkvorm waarbij de – speciaal ontwikkelde – Lego©-stenen taal is om met elkaar gesprekken te voeren over onderwerpen waarbij ieders(!) actieve deelname en mening gewenst is. Onder leiding van een gecertificeerde ‘LSP facilitator’ gaat men een dag of een dagdeel aan de slag om al bouwend en pratend collectief gedragen antwoorden te vinden op actuele ‘trage vragen’.

foto van een sessie lego serious play

Wat levert het op?

LSP is een werkvorm waarbij ‘de handen spreken’. Omdat LSP onderwerpen nogal eens lastige, gevoelige of grootse thema’s zijn, is het bouwen van een ‘model’ en daarover met elkaar in gesprek gaan, een veilige en ruimte biedende manier voor dialoog en besluitvorming. Wat daarbij helpt is dat deelnemers niet direct over zichzelf hoeven te praten, maar steeds over het model dat ze – individueel of samen - hebben gebouwd. Lego© Serious Play© wordt ingezet bij gesprekken over gedragsmatige en inhoudelijke vraagstukken waar veiligheid en vertrouwen de basisvoorwaarden moeten zijn.

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
Minimale groepsgrootte 5 personen
Maximale groepsgrootte (per facilitator) 15 personen
Kosten per sessie/ groep/ facilitator: € 825,- per dagdeel
Tarief exclusief: voorbereiding, locatie, transportkosten, BTW.

Logo Darkroom

Werkvorm Dialoog in het donker

Omschrijving

Een ervaring die tot de verbeelding spreekt. Wat gebeurt er mét en tussen mensen als men wordt gevraagd samen te werken, leiding te geven, te communiceren of contact te maken in een omgeving waarin je letterlijk geen hand voor ogen ziet? De Amerikaanse psycholoog Mehrabian onderzocht hoe mensen communiceren; 93% van onze communicatie vindt non-verbaal plaats. Wat is het effect op mensen als je de context zo verandert dat het effect van lichaamstaal volledig tot nul wordt gereduceerd? Wat komt daarvoor in de plaats? Deelnemers krijgen – afgestemd op het onderwerp – uiteenlopende opdrachten in het donker. Bouw eens een huis van Duplo in 3 kleinere groepen, stel je eens aan de ander voor zonder te praten. Kies eens iemand uit zonder te praten, iemand bij wie je je goed voelt. Hoe voelt dat? Het ‘niet zien’ is een ongelooflijk spannende ervaring.

Wat levert het op?

Zowel het effect van het wegvallen van een groot deel van de communicatie alsmede de effecten hiervan op het doen en denken van de deelnemers is onderwerp van reflectie. Tijdens de reflectiemomenten blijkt het donker bijzondere werkbare effecten te hebben op het gesprek. “Ik ging anders luisteren, met aandacht…”, is de meest gehoorde reactie. De extreem donkere context zorgt ervoor dat de effectiviteit en de kwaliteit van de dialoog in hoge mate wordt beïnvloed. Meer dan tijdens welke bespreking, vergadering, feedbackmoment of overlegsituatie dan ook. Deze ‘darkroom-werkvorm’ is passend voor groepen die op zoek zijn naar een spannende context om écht te verdiepen op gedragsmatige onderwerpen.

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
Minimale groepsgrootte 5 personen
Maximale groepsgrootte (per facilitator) 15 personen
Kosten per sessie/ groep/ facilitator: € 825,- per dagdeel
Tarief exclusief: voorbereiding, speciale(!) locatie, transportkosten, BTW.

Leerling in leiderschap

Werkvorm Leerling in leiderschap

Omschrijving

Blinkt uit in eenvoud en in kracht. Het verlaten van de comfortzone was nog nooit zo echt in een trainingssituatie. Het programma is gebaseerd op het gelijknamige boek van Steffan Seykens. Bij dit programma trekken de deelnemers er – letterlijk – op uit om in beweging te komen, ‘om uit het hoofd’ te komen, nieuwsgierig te zijn, lef te tonen en vooral om te ontdekken wat er voor nodig is bij jezelf en bij anderen om échte verandering teweeg te brengen. Decor van dit programma is een stad. De deelnemers gaan individueel(!) op pad met een onverwachte opdracht om in gesprek te gaan met mensen die hen kunnen helpen om meer te weten te komen over een vooraf gekozen thema. Wie men wil spreken en hoe men contact legt is geheel aan de deelnemers zelf. Uitgangspunt is persoonlijk contact en helpende gesprekken. Dat dit een uitdaging is die voor velen (ver) buiten de comfortzone ligt, wordt al snel duidelijk. Het gaat over contact maken!

Wat levert het op?

Dit programma helpt deelnemers op krachtige originele manier meer inzicht te geven in de eigen bevorderende en belemmerende overtuigingen. Het is een boeiende ontdekkingstocht naar persoonlijke en collectieve thema’s. De ervaringen worden uitgebreid nabesproken na afloop. In kleine groepjes worden de ervaringen gedeeld. Men gaat op zoek naar antwoorden op vragen als; welke overtuigingen hebben mij geholpen of tegengehouden om écht in contact te komen of verbinding te maken met vreemden? Wat kan ik leren van mensen in de stad en van de anderen in de groep? Leerling in leiderschap gaat over lef, anders kijken, veiligheid, vertrouwen in jezelf, verbinden met anderen en over nog heel veel meer. Stop met zoeken, leer te vinden!

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
Minimale groepsgrootte 5 personen
Maximale groepsgrootte (per facilitator) 15 personen
Kosten per sessie/ groep/ facilitator: € 825,- per dagdeel
Tarief exclusief: voorbereiding, locatie, transportkosten, BTW.