Universiteit Utrecht i.s.m. UBR EC O&P

Wie zijn wij?

Martijn van der Spek, senior consultant, USBO Advies (Universiteit Utrecht) USBO Advies, onderdeel van het Departement Bestuurs- en  Organisatiewetenschappen (USBO) van de Universiteit Utrecht, werkt met opdrachtgevers intensief samen aan oplossingen voor complexe vraagstukken in het publieke domein.

Annemiek Mul, organisatieadviseur van en voor de rijksoverheid en andere (semi)publieke organisaties. UBR/EC O&P.  UBR/EC O&P, onderdeel van het ministerie van BZK, ondersteunt rijksorganisaties met kennis en kunde bij vraagstukken over personeel en organisatie. Voor een ervaringsgerichte aanpak van leer- en organisatievragen over leiderschap, spanningen in organisaties en multi partij samenwerking. Onze opdrachtgevers: rijksoverheid, uitvoeringsinstanties, onderwijs, gezondheidszorg, politie, brandweer, arbo.

Organisatiegegevens

Universiteit Utrecht | Faculteit Recht, Economie,
Bestuur en Organisatie
| Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
| USBO Advies
Bijlhouwerstraat 6
3511 ZC Utrecht
030 – 253 91 78 / 030 - 253 81 01

Contactpersoon

drs. A.M.J. (Martijn) van der Spek BSc | senior consultant
a.m.j.vanderspek@uu.nl
www.uu.nl/usboadvies
www.uu.nl/medewerkers/m.vanderspek

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
We maken deze workshop op maat voor uw organisatie(s) in uw specifieke context. Voor deze workshop is het tarief van de consultants € 508, - per dagdeel (€ 127,- per uur). Na een vrijblijvend oriënterend gesprek sturen wij u een precieze kostencalculatie.

Meer informatie

Via contactpersoon.

Plaatje van een diagram over werkvormen, in een driehoekvorm met eerst organisatie, dan persoon en dan rol, met in het midden ervaringen met agressie

Werkvorm Condities voor het bespreken van agressie in organisaties

Workshop voor leiders, gespreksleiders en procesbegeleiders

Omschrijving

Deze workshop is ontwikkeld op verzoek van ministerie BZK, programma Veilige Publieke Taak. Deelnemers gaan in deze workshop met elkaar in gesprek over agressie op het werk. Reflecteren, theorie en oefeningen wisselen elkaar af en brengen de deelnemers zicht op wat nodig is om als leiders en procesbegeleiders ervaringsgericht te werken met agressie in de eigen organisatie.

Wat levert het op?

Deelnemers zijn leidinggevenden, gespreksleiders en procesbegeleiders. Zij krijgen zicht op de condities voor ervaringsgericht werken met agressie in hun organisatie en hoe zij daar invulling aan kunnen geven.