Veilig Lokaal Bestuur

Organisatiegegevens

Veilig Lokaal Bestuur
06 - 51 33 29 06
info@veiliglokaalbestuur.nl

Contactpersoon

Jolanda van Veluw

Meer informatie

www.veiliglokaalbestuur.nl
 

Plaatje van diagram over veilig lokaal bestuur

Werkvorm Themabijeenkomst Veilig Lokaal Bestuur

Voor College B&W en gemeente-secretarissen

 

Omschrijving

Korte introductie voor College B&W en gemeentesecretarissen over Veilige Publieke Taak en welke sectoren dit omvat.

 • Rol van gemeente binnen VPT
  • Veilig Lokaal Bestuur
  • Regierol extern
 • Presentatie ‘Het hoort er gewoon bij’ –interactief
 • Leidraad Veilig Bestuur – interactief
 • Regierol gemeente t.a.v. Veilige Publieke Taak Waarbij de portefeuilles individueel toegelicht worden (deze worden per gemeente gespecificeerd naar portefeuilleoverzicht van de burgemeester en wethouders én de paragraaf Verbonden Partijen in de gemeentelijke begroting.

Ook voor een uitgebreid trainingsprogramma, themabijeenkomst voor raadsleden, normstelling en protocollen kunnen wij u van dienst zijn.

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
Kosten voor deze themabijeenkomst zijn € 295,- inclusief voorbereiding, exclusief BTW.
Duur: 1 ½ uur.

Werkvorm Themabijeenkomst Veilig Lokaal Bestuur

Voor raadsleden en griffiers

Omschrijving

Het betreft een thema-avond met een duur van 2 – 2 ½ uur. Vanuit een procesbegeleidersrol wordt gewerkt met interactieve werkvormen, zowel plenair als in kleine groepsvorm. Door de beperkte tijd, groepsgrootte en diversiteit van de onderwerpen betreft het een algemene thema-avond op hoofdlijnen en geen intensieve, diepgravende training intimidatie & agressie, normstelling. Ter voorbereiding zal een gesprek met de griffier en/of burgemeester plaatsvinden op locatie.

Uitganspunten voor themabijeenkomst:

 • Aandacht voor de dunne scheidslijn van integriteit en intimidatie
 • Aandacht voor de vormen van geweld en bewustwording
 • Aandacht voor de psychologie achter intimidatie en geweld
 • Handzame tricks & tools

Aan bod komen:

 • Kennis verkrijgen van het verloop van het proces van intimidatie en toenemende dreiging. Signalen herkennen en beoordelen, oordeelsvorming en dilemma’s; wel of geen actie ondernemen.
 • Risico’s en bescherming door eigen gedrag; Balans tussen zichtbaarheid en kwetsbaarheid, social media, Wat kun je zelf doen of laten
 • Normstelling; Wie bepaald de maatstaf, wat is nog acceptabel?
 • Handvatten die de raadsleden direct zelf kunnen toepassen.
Leidraad Veilig Bestuur en 'Het hoort er gewoon bij'

Er wordt gebruikt gemaakt van de presentatie ‘Het hoort er gewoon bij’ en de ‘Leidraad Veilig Bestuur’    

Ook voor een uitgebreid trainingsprogramma, themabijeenkomst VPT voor College B&W, gemeentesecretarissen, normstelling en protocollen kunnen wij u van dienst zijn.

Wat levert het op?

Winst van de themabijeenkomst is bewustwording, bespreekbaar maken en algemene normstelling.

Kosten

(naar schatting / ter oriëntatie)
Kosten voor deze themabijeenkomst zijn € 425,- inclusief voorbereiding, exclusief BTW. Duur: 2 – 2 ½ uur.