Evaluatie Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of werkgevers voldoende maatregelen nemen om agressie en geweld op de werkplek te voorkomen. Indien dit niet of onvoldoende in orde is, riskeert de werkgever een boete en, bij ernstige nalatigheid, ook een schadeclaim van de getroffen werknemer.

De Inspectie SZW heeft een checklist van elf punten waar op gelet wordt wanneer men bij u langskomt voor een inspectie:

 1. Hebt u de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?
 2. Hebt u een procedure om incidenten te melden, te registreren en te analyseren?
 3. Geeft u uw medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld?
 4. Heeft uw organisatie een protocol voor agressie en geweld?
 5. Hebt u huisregels opgesteld waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden?
 6. Hebt u afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen?
 7. Hebt u voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?
 8. Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure?
 9. Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident?
 10. Hebt u een regeling gericht op het aanpakken van de dader(s)?
 11. Evalueert u periodiek uw beleid en maatregelen tegen agressie en geweld?