Risico-evaluatie van besluiten

Aan bestuurlijke besluiten is meestal een financiële paragraaf gekoppeld. Waarom dan niet ook een korte risicoparagraaf? Als u dit als standaardprocedure opneemt, is uw organisatie beter voorbereid op agressie en kunt u tijdig de juiste maatregelen nemen.

Of het nu gaat om het intrekken van een subsidie aan een voetbal- of carnavalsvereniging, het beboeten van een zwartrijder of het verlenen van een vergunning voor een pelsdierfokkerij; het is goed om van tevoren na te denken over de effecten en de risico's die daar uit voort kunnen komen.

Door bij ieder beleidsbesluit een risicoparagraaf op te nemen, voorkomt u dat uw organisatie verrast wordt door een incident met ernstige gevolgen. Hiervoor moet een risicoanalyse worden uitgevoerd; geen volledige afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse, maar meer een specifieke aanvulling op de generieke risicoanalyse van uw organisatie (die al eerder gemaakt is).

Wat houdt dit specifiek in? De effecten van het besluit of de beleidsbeslissing worden bekeken vanuit het perspectief van ‘de burger’, of vanuit de partij die door het besluit wordt beïnvloed. Vanuit dat perspectief kunt u invoelen waarom er frustratie of protest ontstaat.

De risico-evaluatie biedt handvatten voor het communiceren van besluiten richting klanten, burgers en omstanders en biedt daarmee oplossingen om agressiesituaties te voorkomen of te de-escaleren.