Zelfinspectie

Er bestaan ook zelfinspectie-instrumenten waarmee werkgevers en werknemers zelf kunnen toetsen of hun aanpak voldoet aan de wet. Zo nodig kunnen zij verbeteringen aanbrengen.

Op www.zelfinspectie.nl staan digitale instrumenten voor de verschillende sectoren. De zelfinspectie kan worden ingevuld namens de werkgever of namens de medezeggenschapsraad van een organisatie.