Factsheet Handreiking effectief veiligheidsbeleid

Drie op de vijf werknemers met een publieke taak krijgen geregeld te maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit is onacceptabel. Werknemers met een publieke taak moeten – gezien hun maatschappelijk belangrijke taak – zonder beletsel en zonder enige vorm van drang en dwang hun werk kunnen uitvoeren. Om dit te bereiken heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eind 2007 het programma Veilige Publieke Taak geïnitieerd.

Doelstelling van het programma is dat in 2014 alle sectoren van de publieke taak een substantiële vermindering van het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak laten zien. Het programma stimuleert werkgevers tot het voeren van een effectief veiligheidsbeleid.